Vzdelávanie

Vzdelávacia činnosť CTV
Dôležitou činnosťou Centra technického vzdelávania je vzdelávanie mládeže v oblasti robotiky prostredníctvom robotických krúžkov. V minulosti prebiehal niekoľko rokov krúžok v priestoroch SOŠ Pod Sokolicami v Trenčíne, krúžok voľne pokračuje v priestoroch CTV.
Fotografie z krúžkov nájdete v Galérii

owl