Všeobecné informácie o CTV

Kto sme a čo je našim cieľom
Sme skupina mladých ľudí združená v občianskom združení Centrum technického vzdelávania. Naša činnosť má nasledovné tri hlavné zamerania:
  • Vývoj - vývoj robotov vlastnej koncepcie pre potreby činnosti robotického tímu Tatran, výroba a vývoj podporných prostriedkov pre robotiku a vzdelávanie.
  • Vzdelávanie - krúžková činnosť v oblasti robotiky, elektroniky a programovania.
  • Múzeum - plánujeme zriadiť múzeum výpočtovej techniky a iných zaujímavých elektronických výrobkov.


logo