Krúžky

Krúžky

Krúžková činnosť

Krúžkovú činnosť v oblasti technika, robotika vedieme ako členovia Tatran Teamu Trenčín na troch základných školách /pre žiakov ZŠ/ a v priestoroch CTV pre študentov stredných škôl, prípadne pokročilých žiakov zo ZŠ.

Krúžky na ZŠ v školskom roku 2011/2012 prebiehajú takto:

ZŠ Dlhé hony – každý pondelok od 14:00 do 16:00
ZŠ Laca Novomeského – každý utorok od 14:00 do 16:00
ZŠ Veľkomoravská – každý piatok od 14:00 do 16:00

Na krúžkoch pre ZŠ sa môžete zoznámiť so stavebnicami Lego Mindstorms NXT a Merkur. Na týchto stavebniciach sa dajú veľmi dobre pochopiť základy mechaniky a programovania vytvorením jednoduchého mechanizmu, alebo mobilného robota. Pre pokročilých žiakov tu máme možnosť venovať sa aj elektronike – spájkovať, osadzovať plošné spoje a vytvoriť si vlastné riadenie pre svojho robota. Aktívnou účasťou na krúžku sa tak dá získať veľa informácii o mechanike, elektronike a programovaní. Pre šikovných žiakov je samozrejmosťou aj účasť na robotických súťažiach v SR.

Pre žiakov stredných kôl /a pokročilých žiakov ZŠ/ je krúžok v priestoroch Centra technického vzdelávania, na Kasárenskej ul. 9 v Trenčíne za mostami. V centre sa nachádza laboratórium elektroniky, programovania a strojárska dielňa. V týchto priestoroch sa robia rôznorodé projekty individuálneho zamerania. Taktiež tu vznikajú projekty Tatran Teamu Trenčín.

Priestoroch CTV prebiehajú krúžky každú stredu od 14:00 do 18:00. Pre účasť na krúžku sa treba dopredu prihlásiť na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

V prípade otázok alebo záujmu o účasť na krúžkoch robotiky píšte na kruzky@ctvtn.sk