Projekty

Joystick board

Toto je ďalší prípravok, vytvorený na výučbu programovania mikroprocesorov, testovanie protokolov sériovej komunikácie a používania A/D prevodníka. Na tomto prípravku je možné naprogramovať jednoduché ovládanie vzdialeného zariadenia alebo robota pomocou joysticku cez sériovú linku.

Prípravok joystick_board sa skladá z niekoľkých základných častí: dvoj-osého páčkového joysticku, pliešku so spínačmi a plošným spojom s elektronikou. Každá os joysticku obsahuje potenciometer, ktorý je zapojený ako delič napätia. Spínače slúžia na pomocné funkcie pri ovládaní ,prípadne prepnutie funkcie, ovládanie binárnych osí robota alebo ovládaného zariadenia. Na plošnom spoji sa nachádza mikroprocesor at89s8252 a jeho podporné obvody, MAX232 a keďže použitý mikroprocesor neobsahuje číslicovo-analógový prevodník, tak aj ten. Na rozšírenie počtu vstupov je ešte použitý multiplexor 1 z 8. Na plošnom spoji sú taktiež potenciometre, pre nastavenie offsetu prevodníka, čím je možné dosiahnuť 8bit-rozsah pre plnú výchylku páčky joysticku.

Juraj Ečery