Projekty

Efektor manipulátora KE-1

Uchopovadlo KE 01 je navrhnuté ako koncový člen pre teleopertátor DAUNT.

Uchopovadlo je určené na uchopovanie predmetov do rozmeru 120mm.Telo uchopovadla je tvorené duralovými platňami odsadenými dištancami, ktoré zároveň tvoria čapy palcov. Krajné palce sú "náhonové", otáčajú ich motory so zavitovkovými prevodovkami typu PZK 01. Palce bližšie k stredu sú "synchronizačné" a spriahnuté plastovým evolventným ozubením. Taktiež zabezpečujú paralelitu čeľustí. Na čeľuste je možné veľmi jednoducho upnúť prizmy rôznych tvarov. Konzola pre uchytenie k ramenu je typu TKE 01 (Tatran Team Trenčín). Maximálna hmotnosť uchopovaného predmetu je 3 kg. Hmotnosť celého uchopovadla sa podarilo znížiť na hranicu 836 gramov.

Marek Šutliak