Projekty

Efektor manipulátora LE-1

Nasledujúce riadky budú venované lineárnemu uchopovadlu LE-1. Je navrhnutý a skonštruovaný pre diaľkovo ovládaný operátor DAUNT. Lineárny pohyb palcov zabezpečujú zdvojené lineárne vedenia a DC motor Maxon.

Kvôli minimalizovaniu hmotnosti je väčšina súčiastok zhotovená z duralu. Palce majú výrezy, ktoré zväčšujú pracovný rozsah na 120 mm. Na uchopenie predmetov menších ako 32mm sa používa časť palcov bez výrezu. efektor LE-1 umožňuje uchopenie predmetov maximálnej hmotnosti 9kg. Konzola pre uchytenie k ramenu je typu TKE 01 (Tatran Team Trenčín). Hmotnosť efektora vrátane konzoly je 2,54kg.

Marek Šutliak