Projekty

Stepper board

Tento prípravok je v robotických krúžkoch používaný na výučbu programovania mikroprocesorov, ovládania krokových motorov, displeja v multiplexnom režime a použitia optických snímačov. Na uvedenom prípravku je možné pripravovať programy pre pohyb krokovými motormi vrátane nulovania polohy, rozbehových a dobehových kriviek a zobrazovania počtu krokov motora na displeji.

Prípravok sa skladá z niekoľkých základných častí: 2x krokový motor s optickým štrbinovým snímačom, prextitom s tlačítkami a doskou plošných spojov s elektronikou. Každý z krokových motorov má na oske pripevnenú mechanickú clonu, ktorá spolu so štrbinovým snímačom slúži na určenie nulovej polohy. Na doske plošných spojov sa nachádza mikroprocesor at89s8252 a jeho podporné obvody, štyri sedemsegmentovky a integrovaný obvod ULN2803 obsahujúci osem darlingtonových výkonových stupňov 0,5A pre jednotlivé cievky krokových motorov. Pre možnosť signalizácie a ovládania sú k doske pripojené cez konektor tri LED-ky a tri tlačítka.

Juraj Ečery