Publikácie

Publikačná činnosť CTV

V doterajšej publikačnej činnosti boli vydané nasledovné tituly:
  • Naše skúsenosti s robotikou
    Juraj Ečery, Jaroslav Strnad
    OTVORENÁ UNIVERZITA 2008 - Zborník príspevkov z vedeckej konferencie; ISBN 978-80-8075-363-4
  • Návrh elektrovýzbroje univerzálneho efektora
    Juraj Ečery
    OTVORENÁ UNIVERZITA 2009 - Zborník príspevkov z vedeckej konferencie; ISBN 978-80-8075-425-9book