Finančná podpora

Ako nás môžete podporiť?

Napĺňanie našich cieľov predstavuje pre nás aj finančné náklady. Pokiaľ máte záujem podporiť naše aktivity finančne, kontaktujte nás prosím. Použitie financií bez problémov zdokladujeme. Financie používame na úhradu nájomného za priestory, ktoré používame, úhradu energií, nákup materiálu a prístrojového vybavenia.
Ďakujeme za Vašu podporu.

coins